BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu
BIP » OGŁOSZENIA » Aktualności » Aktualności - 2020

Aktualności - 2020

AKTUALNOŚCI 2020

 


Program „Czyste powietrze” – po zaświadczenie do GOPS

Uprzejmie informujemy, że znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W gminie Dobromierz zaświadczenia wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. adres miejsca zamieszkania;
 4. adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 74 8586 237

PLIK DO POBRANIA:

 


ZARZĄDZENIE 
(03.12.2020)

PLIK DO POBRANIA:

 • Zarządzenie Nr 020.12.2020
  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu
  z dnia 03 grudnia 2020 r.
  w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w GOPS w Dobromierzu

APEL GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
(03.12.2020)

Zbliżający się okres zimowy oraz nieustająca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 to bardzo trudny czas dla mieszkańców naszej gminy, w szczególności dla seniorów, osób niepełnosprawnych, chorych i bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.

Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem wrażliwości. Z tego względu apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Nie pozostańmy obojętni.

Wyrażam nadzieję, że nasze wspólne działania pozwolą wesprzeć w tegorocznym sezonie zimowym wszystkich potrzebujących, a także uniknąć sytuacji kryzysowych.

Informacje o osobach potrzebujących pomocy na terenie Gminy Dobromierz będą przyjmowane bezpośrednio przez terenowych pracowników socjalnych lub telefonicznie po numerem 74 8586 237.

 


Ograniczenie bezpośredniej obsługi klientów
(06.11.2020)
 

W trosce o zdrowie publiczne oraz z uwagi na wzrost liczby zachorowań na Covid-19, na podstawie § 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931),

informujemy, że z dniem 3 listopada 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu ogranicza bezpośrednią obsługę klientów, za wyjątkiem zadań niezbędnych, wymagających osobiste stawiennictwo klienta.

Przypominamy, że z obsługi bezpośredniej mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego: obowiązkowa maseczka, dezynfekcja rąk, bezpieczny dystans.

Obsługa klientów odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej i listownej.
Telefon/ FAX 74 8586 237
e-mail: opsdobromierz@interia.pl

zachęcamy do składania wniosków elektronicznie przez platformę empatia, bank oraz e PUAP

Pisma całodobowo można pozostawiać w skrzynce przy wejściu do Ośrodka,
w sprawach pilnych prosimy zapukać w okno lub zadzwonić
pod nr tel. 74 8586 237

 


Ruszamy z rządowym programem Wspieraj Seniora
(29.10.2020)

Program zakłada utworzenie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, którego celem jest umożliwienie osobom starszym pozostanie w domu, poprzez zapewnienie im m.in. dostarczenia zakupów spożywczych, leków czy środków higieny.

W ramach Korpusu działa już specjalna infolinia dla seniorów pod numerem telefonu 22 505 11 11, gdzie można poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu.

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r. i jest przeznaczony dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą Ośrodek wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pamiętaj, że płacisz tylko za zakupy, usługa jest bezpłatna.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 


ANKIETA
(22.09.2020)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobromierz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2026. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

PLIK DO POBRANIA:

 


 

Bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w 2020 r.
(21.07.2020)

PLIK DO POBRANIA:

 


 

Ważna informacja dla rodziców korzystających z Programu „Rodzina 500 plus”
(03.07.2020)
 

Przypominamy, że w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego. Wniosek złożony w ubiegłym roku, tj. w terminie od 1 lipca 2019 r., gwarantuje wypłatę świadczenia do końca maja 2021 r.

Do tej pory 1 lipca był terminem, który rozpoczynał nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W tym roku jest inaczej. Rodzice nie muszą składać od 01 lipca 2020 r. wniosków na nowy okres świadczeniowy. W oparciu o  wnioski składane w ubiegłym roku, świadczenia zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.

 


 

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego
(03.07.2020)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać następująco:

 • od dnia 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Portalu Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych oraz Platformy ePUAP.
 • od dnia 1 sierpnia 2020 r. w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 58-170 Dobromierz, Pl. Wolności 24. Obowiązujące na nowy okres zasiłkowy formularze wniosków będą dostępne w siedzibie od 1 sierpnia 2020 r.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z kompletem dokumentów na nowy okres zasiłkowy do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2020 r.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 01 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2020 r.
 • od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne przysługują jeżeli dochód rodziny za rok 2019 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2020 r.
 • od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2020 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny za rok 2019 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł.

WAŻNA INFORMACJA

O każdych zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (np. uzyskanie dochodu, zmiana składu rodziny, zaprzestanie kontynuowania nauki przez dziecko w szkole, wyjazd członka rodziny do pracy poza granice kraju i inne) świadczeniobiorca jest zobowiązany poinformować organ wypłacający świadczenia. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi.

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie ośrodka oraz pod numerem telefonu (74) 858-62-37.


 

PLAN AWARYJNY
(07.05.2020)

PLIK DO POBRANIA:


 

WAŻNA INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu z dniem 23 kwietnia br. wznawia obsługę dla klientów w sprawach świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, stypendiów, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Z bezpośredniej obsługi wyłączone są do odwołania sprawy z zakresu pomocy społecznej.

Podania i wnioski w szczególności w sprawie zasiłków celowych, okresowych i stałych należy składać:

Z obsługi bezpośredniej mogą korzystać osoby zdrowe, które są zobowiązane do noszenia maseczki, zdezynfekowania rąk płynem dostępnym przy wejściu i założenia rękawiczek jednorazowych oraz zachowania odstępu co najmniej 2 m.

Klienci obsługiwani są pojedynczo.

W trosce o nasze wspólne zdrowie zachęcamy do składania wniosków on-line przez bankowość elektroniczną, ePUAP, PUE ZUZ oraz empatia.mrpips.gov.pl

 

Instrukcja dla klientów korzystających z obsługi bezpośredniej

 1. Zakryj nos i usta maseczką.

 2. Zdezynfekuj ręce płynem dostępnym przy wejściu.

 3. Załóż rękawice jednorazowe.

 4. Zachowaj w kontakcie z pracownikiem odstęp co najmniej 2m.


 

Wprowadził Marek Jakubina 03.07.2020 13:16:03
Opublikował Marek Jakubina 03.07.2020 13:16:03
Odpowiedzialny za treść Anna Kłys 03.07.2020 13:16:03
Zaktualizował Marek Jakubina 14.12.2020 12:59:47
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.